Jake Bryant

Jake Bryant copy6-0, 185

Redlands University (FRESH)

Position: 3B

Glendora High